מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות זו, מתייחסת לשירותים הניתנים ו/או שינתנו באתר __ו/או באפליקציה: __ (להלן: "השירותים").

משתמש/ת בשירותים מאשר בהסכמתו לתנאי השימוש, בין השאר, כי ייעשה שימוש של בעלת ו/או מפעילת האתר במידע האישי המסופק בהתאם למדיניות פרטיות זו וכמפורט במסמך זה.

ידוע למשתמש/ת והוא/היא מאשרים, לבעלת ו/או למפעילת השירותים, לעשות שימוש במידע האישי שלך לצורך מתן השירותים. לעולם לא נמכור או נשכיר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

מדיניות הפרטיות באתר צפויה להשתנות מעת לעת. תוקף השינוי יהיה עם פרסום המדיניות באתר. באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת לעיין לעתים קרובות במדיניות הפרטיות וביתר תנאי השימוש באתר.

אנו משתמשים בכתובות IP ובכתובות ארנק מטבעות קריפטוגרפיים כדי לנתח טרנדים, לנהל את האתר, לעקוב אחר פעולות המשתמשים ולאסוף מידע דמוגרפי רחב לשימוש מצטבר. כתובות IP אינן מקושרות למידע הניתן לזיהוי אישי. בנוסף, לניהול מערכות, גילוי דפוסי שימוש ומטרות פתרון בעיות, שרתי האינטרנט שלנו רושמים אוטומטית מידע גישה סטנדרטי כולל סוג דפדפן, זמני גישה/דואר פתוח, כתובת URL המבוקשת וכתובת אתר להפניה. מידע זה אינו משותף לצדדים שלישיים והוא משמש רק בתוך מאגר זה על בסיס צורך לדעת. כל מידע הניתן לזיהוי בנפרד הקשור לנתונים אלה לעולם לא ישמש בדרך שונה מזו המפורטת לעיל ללא רשותך המפורשת.

אנו מסתמכים על עוגיות דפדפן (cookies) כדי לספק אבטחה ולשפר את חווית המשתמש. אלה כוללים ערכות נושא, בחירת שפה, Google Analytics ועוגיות הגנה על DDOS.

היישומים הניידים שלנו מבקשים גישה למצלמה שלך רק במטרה לסרוק קוד QR שמזרז את אימות החווה תוך הימנעות מהזנת מפתחות התחברות ידנית.

גרסה 8/2021